The Blog

Klapa Nevera – 25. godina @ Korzo, Rijeka

Klapa Nevera jedno je od najpoznatijih imena na riječkoj klapskoj sceni. Počeci njena rada sežu u 1988. godinu, kada su petorica glazbenih istomišljenika i entuzijasta odlučili osnovati vokalnu skupinu – “klapu”, koja bi po načinu djelovanja i repertoaru bila bliska dalmatinskom klapskom glazbenom izričaju.