The Blog

No Pasaran 3 @ Palach, Rijeka

Cjelodnevna manifestacija čiji je lajtmotiv antifašizam sastojat će se od besplatnog dijeljenja hrane, predavanja i glazbenog programa Više na: novilist.hr

Svečano paljenje rasvijete na Luckim dizalicama

Nakon obnove dizalica, koja je završena potkraj prošle godine, napravljen je projekt njihovog osvjetljavanja, pa je na svaku dizalicu postavljeno više reflektora, koji mogu stvarati svjetlost u raznim bojama i različite jačine Izvor: Novilist